Yicong Zhou, Karen Panetta, Sos Agaian, and CL Chen, Optics Communications, vol. 285, pp. 594-608, 2012.